Deelname

Door Allebach

Om deel te nemen aan Tour de Bok heb je een acconunt en een toegangscode nodig. Wanneer je dat niet hebt dan kun je deze aanvragen via deelname@tourdebok.com.

Het account is persoon gebonden, niet alleen de adresgegevens maar ook alle (in het verleden) behaalde resultaten van de deelnemer zijn gekoppeld aan dit account. Het is daarom niet meer mogelijk om in het Tour de Bok “Eppie” de voor- en achternaam te wijzigen.

Adresgegevens, telefoonummer(s) en emailadres zijn nog wel te wijzigen, het is de bedoeling dat de deelnemers aan Tour de Bok deze zelf actueel houden.

Na vorig jaar is wederom de discussie opgelaaid over het al dan niet instellen van een leeftijdsgrens. Dat zou in praktijk betekenen dat er aan Tour de Bok kan worden deelgenomen na vertoon van een legitimatiebewijs.

De verantwoording om, onder je eigen naam, met één lijst te spelen ligt bij de deelnemers. Meedoen onder een andere naam is lastig te controleren en maatregelen om het tegen te gaan zijn makkelijk te omzeilen.

Er worden op dit moment nog geen maatregelen genomen om het spelen met meerdere lijsten tegen te gaan. Sportiviteit en eergevoel zouden de doorslag moeten geven om, met één lijst, Tour de Bok onder je eigen naam te winnen.