Klassementen

Door Allebach

Het complete spel Tour de Bok draait nog steeds op diverse onafhankelijke systemen. De data van die verschillende systemen wordt door exporteren/importeren – kopiëren/plakken aan elkaar geknutseld.
Deze handelingen worden voor het grootste gedeelte handmatig uitgevoerd, daarbij zijn fouten niet uitgesloten. Afgezien van de bewerkelijkheid en de kans van fouten heeft het voor de deelnemers ook een voordeel.

Als een deelnemer vergeet zijn lijst volledig in te vullen kan dat nu nog handmatig worden rechtgetrokken.  Dit gaat in de toekomst zeker veranderen.

Er gaat een moment komen dat het spel volledig autonoom gaat werken, nu is het als zo dat lijsten die niet volledig zijn ingevuld niet worden meegenomen in de stand. Waar in het verleden dan de 5 Henk nog uitkomst bracht wordt de deelnemer nu via een email op de hoogte gebracht van het ontbreken van gegevens.

Geen reactie = geen deelname

Dit geld nog niet voor het correcte aantal deelnemers per team. Ook dit jaar  zijn er weer teams die over of incompleet zijn. In het de vorige edities werd dan teruggezocht naar de team samenstelling van het voorgaande jaar. Dit jaar worden teams met minder dan 4 deelnemers niet meegeteld in de stand.