Prijzen 20/21

Door Allebach
photo of european banknotes

In de afgelopen periode is er niet echt een moment geweest om de prijzen uit te reiken aan de prijswinnaars van de Classic Bok en de Vuelta a Bok.

De start van de Classic 2022 had een mooie gelegenheid geweest om de prijzen aan de desbetreffende deelnemers uit te reiken. Door omstandigheden is de inschrijving van de Classic 2022 geheel digitaal en kan er geen prijsuitreiking plaatsvinden bij inlevering van het deelnameformulier.

De deelnemers van de Classic Bok en de Vuelta a Bok die 1e, 2e, 3e en laatste zijn geworden, hebben hun prijs in de brievenbus gevonden.