DNF

Door Allebach

De aanduiding DNF staat voor Did not finish (niet aangekomen) en wordt over het algemeen gebruikt bij resultaten in sport om aan te duiden dat een deelnemer die wel gestart is niet de finish gehaald heeft.

In het geval van TdB 2022 betekend het dat een aantal deelnemers wel een lijst hebben ingevuld maar niet de moeite hebben genomen om het inschrijfgeld te voldoen in Café Bok.

Deze deelnemers worden uit de einduitslag geschrapt, dit betekend dat uiteindelijk 292 deelnemers de finish hebben gehaald in de 31e Tour de Bok.

Het ontbreken in de einduitslag betekend tevens dat de betreffende deelnemers geen uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan TdB 2023.