Hoe verder …

2017

Het rekenprogramma dat aan de basis ligt voor Tour de Bok stamt uit 1994 en is geschreven in Borland. Dit programma is een rekenprogramma dat uitstekend voldoet maar omdat het zeer compact is, heeft weinig gebruikers mogelijkheden. Vanaf 2001 is er een Microsoft Access database aangekoppeld, met deze toevoeging was het onder andere mogelijk om de renners op rugnummer in te voeren, diverse klassementen konden op A4 in kleur worden samengesteld en uitgeprint.
De laatste versie van de Microsoft Access database stamt al weer uit 2014 echter door de complexheid is Tour de Bok te afhankelijk geworden van één persoon die het hele spel draaiend houd.
In de voorbereiding naar de 26e Tour de Bok in 2017 heeft Kevin Wijsenbach het plan opgevat om een nieuw programma te schrijven waardoor het spel technisch gezien weer jaren mee kan.
Dat jaar zijn er al 13 deelnemers die gebruiken maken van de mogelijkheid om hun deelnameformulier online in te vullen.

Access database met basis rekenprogramma

2018

De hardware waar alles op draait stamt uit 2010 onderdelen uit deze periode zijn schaars en dus duur. De aanschaf van nieuwe apparatuur is niet echt een optie omdat het laatste besturingsprogramma, waar het rekenprogramma uit 1994 probleemloos op kan draaien, Windows XP is. De computer uit 2010 draait op Windows 7 waar de toevoeging van Virtueel Windows XP er voorzorgt dat alles nog steeds naar behoren werkt.
Om allerlei problemen voor te zijn wordt er in 2018 een definitieve eerste stap gezet in de online virtuele wereld.
De deelnemers aan Tour de Bok kunnen hun deelnameformulier alleen nog maar online invullen en inleveren. Ondanks deze ingrijpende ingreep voor de deelnemers blijft de thuisbasis van het spel “Café Bok” gehandhaafd.

Startscherm van het online “Eppie” voor het invullen deelnameformulier

Ondanks dat het, online invullen van het inleverformulier, voor de deelnemers de enige verandering is betekend het niet dat deze wijziging geen grote ingreep is.
Het is na 26 jaar wennen wat nu de procedure is om deel te nemen aan Tour de Bok.
De spelregels die hun grondslag hadden in 1992 zijn op diverse punten aangepast, ondanks dat de tijd maar vooral de techniek niet heeft stilgestaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mobiele telefonie, internet, sociale media blijft het uitgangspunt van Tour de Bok uit 1992 ook nu gehandhaafd.
Om dit laatste in stand te houden is er een aantal keren gebrainstormd waarbij allerlei scenario”s tegen het licht gehouden zijn, tijdens Tour de Bok 2018 zal gaan blijken of de juiste keuzes gemaakt zijn.

2019

De wijzigingen met betrekking op de inschrijving die in 2018 zijn gemaakt zijn niet voor iedereen even duidelijk. Maar na een terugval van het aantal deelnemers in 2018 is dit jaar het deelnemers aantal stabiel.

2020

Een jaar dat niet snel vergeten zal worden vanwege het COVID virus en de gevolgen daarvan.

Om Tour de Bok door te laten gaan, was het spel gratis en volledig online te spelen.