Hier geeft de auteur van deze website op geheel eigenwijze zijn mening over het spel tour de Bok, het wielrennen of andere randzaken.

  • Nieuwe website

    De laatste grote wijziging van de website heeft plaatsgevonden in 2019. De website is de afgelopen maanden is regelmatig het doelwit geweest van spam wat de website slecht bereikbaar en werkbaar maakte. Besloten om de website in zijn geheel opnieuw op te bouwen, in te richten en het simpel te houden. Dit betekend veel denk…