logo_tour
Sinds 1992 wordt Tour de Bok gespeeld, het is opgezet om het volgen van de Tour de France een extra dimensie te geven.

Tour de Bok is een gezelligheidsspel waar leuke prijzen mee zijn te verdienen.

Mee doen ?

Ongeveer twee weken voor aanvang van de Tour de France krijgen de deelnemers van de vorige editie automatisch een uitnodiging om deel te nemen aan Tour de Bok.
In de uitnodiging bevindt zich ook de persoonlijk inlogcode om online het deelnameformulier te kunnen invullen.

Deelname

Om deel te kunnen nemen heeft men behalve de inlogcode voor het Tour de Bok Eppie ook het inschrijfformulier nodig.
Het inschrijfformulier bevindt zich in het deelnameboekje dat is te verkrijgen bij Café Bok.

Het deelname boekje bevat:

  • Nuttige informatie over Tour de Bok en de Tour de France.
  • Het inschrijfformulier.
 • Het inleveren van het inschrijfformulier moet plaatsvinden voor 15:00 uur (plaatselijke tijd) op de dag van de Tour de France.
 • Voor vaste deelnemers is het mogelijk om het inschrijfformulier te mailen.

Tips

Zorg dat u het gehele inschrijfformulie invult en op tijd inlevert inclusief het inschrijfgeld.

De stand

 • Iedere avond wordt de tussenstand bekend gemaakt in Café Bok uitgezonderd dinsdags en woensdag.
 • Tevens worden dan de winnaars van de dagprijzen bekend gemaakt.
 • Iedere dinsdag staat de tussenstand ergens op deze site.
Wees sportief en vul één inleverformulier per persoon in.

Deelname kosten:

 • De kosten voor deelname bedragen €7,00
 • Het bedrag wordt voldaan bij inlevering van het inschrijfformulier.

Invullen van het deelnameformulier:

 • Er wordt gespeeld met 15 wielrenners voor de gehele duur van de Tour de France.
 • 2 reserve renners voor aanvang van de proloog.
 • Voor het eindklassement vult u de 3 renners in waarvan u denkt dat zij 1, 2 en 3 worden.
 • Voor het puntenklassement (groene trui) de naam van de winnaar.
 • Voor het bergklassement (bolletjestrui) de naam van de winnaar.
 • In geval van een ploegentijdrit de naam van de winnende ploeg.
 • Tevens vult u de naam in van de uiteindelijk best geklasseerde Nederlandse renner.
 • En de eindtijd van de winnaar van de Tour de France.

De proloog:

 • De uitslag van de proloog telt mee in de puntentelling.

Reserve renners:

 • Indien één van de door u gekozen renners op het laatste moment niet aan de start van de proloog verschijnt, dan speelt u automatisch met uw eerste reserve renner verder.
 • Mocht er nog een renner niet starten voor de proloog dan krijgt u de tweede reserve renner toegewezen.
 • Tijdens de Tour de France worden er geen reserverenners meer ingezet.

Puntentelling etappes:

 • Indien één of meerdere van de door u ingevulde renners bij de eerste 10 van een etappe eindigen ontvangt u punten.
 • Voor de 1e plaats ontvangt u 15 punten , 9 punten voor de 2e plaats, 8 punten voor de 3e plaats, enzovoorts.

Puntentelling ploegentijdrit:

 • De uitslag van de ploegentijdrit gaat met dezelfde puntentelling als van een normale etappe.
 • Voor de 1e plaats ontvangt u 15 punten , 9 punten voor de 2e plaats, 8 punten voor de 3e plaats, enzovoorts.

Bonuspunten:

 • Voor elk juist ingevulde naam in één van de klassementen zijn er aan het einde van de Tour de France nog extra punten te verdienen.
 • Voor elk goed ingevulde naam ontvangt u 10 bonuspunten.
 • Heeft u in het eindklassement wel de goede renner vermeld, maar niet op de juiste plaats, dan ontvangt u toch nog 5 punten.

De etappe uitslag:

 • De officiële uitslag van de Nederlandse teletekst pagina wordt als bindend beschouwd.

Ingeleverde formulieren:

 • De ingeleverde formulieren van alle deelnemers liggen ter inzage in Café Bok

Geschillen:

 • Bij eventuele geschillen ligt de eindbeslissing bij het organisatiecomité.

Hoe het begon...

Grondleggers van Tour de Bok in 1992 zijn Bob Degeling, Pieter Kofman en Henk-Jan Bok. Eind jaren negentig wordt dit trio aangevuld met de komst van Alle Wijsenbach. Na 10 jaar Tour de Bok nemen Bob en Pieter afscheid in 2001. Jan Smith al enige jaren "stille kracht" komt in 2002 het overgebleven duo versterken. Bob houdt op de achtergrond een adviserende functie. De eerste editie in 1992 gaat van start met alleen mannelijke deelnemers. Om de deelname van dames te promoten werd er in 1993 voor de dames een apart eindklassement opgemaakt. Dit is na Tour de Bok van 1993 direct weer afgeschaft omdat Corrina Smith zicht had op de ere plaatsen in het mannen klassement. Ze stond namelijk lange tijd 3e. Uiteindelijk eindigd ze als 4e maar het was een voorteken dat ook de dames hun mannetje staan in Tour de Bok.

De deelname kosten waren vanaf 1992, 15 gulden met de komst van de euro in 1999 zijn de deelname kosten 7 euro geworden.

In 2000 wordt als extra service naar de deelnemers toe een informatieve website op het internet gezet.
De website wordt in 2001 en 2002 aangemeld bij http://wielrennen.pagina.nl/. Dit brengt ons spel in 2002 onder de aandacht van de Lotto. Via email en per post wordt ons duidelijk gemaakt dat de Lotto “not amused ” is. Dit omdat de Lotto wettelijk het alleen recht op het organiseren van kansspelen op sportevenementen bezit. We zijn geen uitzondering, alle sites die zijn aangemeld bij http://wielrennen.pagina.nl/ worden door de Lotto benadert.
Er resten ons een aantal opties om Tour de Bok door te kunnen laten gaan. De keuze valt op de simpelste en die houdt in dat alleen familie, vrienden en kennissen van de organisatoren mee kunnen spelen aan Tour de Bok.

In 2004 wordt het spel uitgebreid met de mogelijkheid om in team verband mee te spelen.

Door de loop der jaren is er weinig veranderd aan de spelregels.
De komst van een computerprogramma voor de puntentelling hebben echter wel voor verandering gezorgd met betrekking tot de scorewand in Café Bok.

Deelnemerslijsten en puntentelling in 1992

In 1993 doet de pc zijn intrede, ondanks dat er vanaf dat moment geprinte uitslagenlijsten zijn, wordt iedere dag de stand in het toemalige Het wapen van Urk met de hand bijgewerkt. Deze traditie komt ten einde omdat aan het einde van de vorige eeuw het deelnemers aantal fors toeneemt. Niet alleen neemt het handmatig invullen veel tijd in beslag, ook de noodzakelijke ruimte ontbreekt om voor alle deelnemers voldoende schrijfruimte te hebben.

Scorewand wordt met de hand ingevuld [krantenfoto1998]

Vanaf 2002 is het mogelijk om verschillende programma''s van de pc te laten communiceren waardoor er extra mogelijkheden zijn om de uitslagen uit te printen. Resultaat is dat de scorewand verplaats naar de oude buffetkast achter in Café Bok.

Scorewand vanaf 2005 tot 2014

 

Scorewand vanaf 2014 tot 2000

 

Scorewand vanaf 2022

2017

Het rekenprogramma dat aan de basis ligt voor Tour de Bok stamt uit 1994 en is geschreven in Borland. Dit programma is een rekenprogramma dat uitstekend voldoet maar omdat het zeer compact is, heeft weinig gebruikers mogelijkheden. Vanaf 2001 is er een Microsoft Access database aangekoppeld, met deze toevoeging was het onder andere mogelijk om de renners op rugnummer in te voeren, diverse klassementen konden op A4 in kleur worden samengesteld en uitgeprint.
De laatste versie van de Microsoft Access database stamt al weer uit 2014 echter door de complexheid is Tour de Bok te afhankelijk geworden van één persoon die het hele spel draaiend houd.
In de voorbereiding naar de 26e Tour de Bok in 2017 heeft Kevin Wijsenbach het plan opgevat om een nieuw programma te schrijven waardoor het spel technisch gezien weer jaren mee kan.
Dat jaar zijn er al 13 deelnemers die gebruiken maken van de mogelijkheid om hun deelnameformulier online in te vullen.

Access database met basis rekenprogramma

2018

De hardware waar alles op draait stamt uit 2010 onderdelen uit deze periode zijn schaars en dus duur. De aanschaf van nieuwe apparatuur is niet echt een optie omdat het laatste besturingsprogramma, waar het rekenprogramma uit 1994 probleemloos op kan draaien, Windows XP is. De computer uit 2010 draait op Windows 7 waar de toevoeging van Virtueel Windows XP er voorzorgt dat alles nog steeds naar behoren werkt.
Om allerlei problemen voor te zijn wordt er in 2018 een definitieve eerste stap gezet in de online virtuele wereld.
De deelnemers aan Tour de Bok kunnen hun deelnameformulier alleen nog maar online invullen en inleveren. Ondanks deze ingrijpende ingreep voor de deelnemers blijft de thuisbasis van het spel "Café Bok" gehandhaafd.

Startscherm van het online "Eppie" voor het invullen deelnameformulier

Ondanks dat het, online invullen van het inleverformulier, voor de deelnemers de enige verandering is betekend het niet dat deze wijziging geen grote ingreep is.
Het is na 26 jaar wennen wat nu de procedure is om deel te nemen aan Tour de Bok.
De spelregels die hun grondslag hadden in 1992 zijn op diverse punten aangepast, ondanks dat de tijd maar vooral de techniek niet heeft stilgestaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mobiele telefonie, internet, sociale media blijft het uitgangspunt van Tour de Bok uit 1992 ook nu gehandhaafd.
Om dit laatste in stand te houden is er een aantal keren gebrainstormd waarbij allerlei scenario's tegen het licht gehouden zijn, tijdens Tour de Bok 2018 zal gaan blijken of de juiste keuzes gemaakt zijn.

2019

De wijzigingen met betrekking op de inschrijving die in 2018 zijn gemaakt zijn niet voor iedereen even duidelijk. Maar na een terugval van het aantal deelnemers in 2018 is dit jaar het deelnemers aantal stabiel.

2020

Een jaar dat niet snel vergeten zal worden vanwege het COVID virus en de gevolgen daarvan.

Om Tour de Bok door te laten gaan, was het spel gratis en volledig online te spelen.

In 1996 werden er in Café Bok papieren placemats gebruik met als thema de Tour de France. De hoofd afbeelding is overgetrokken op kalkpapier, ingekleurd met stift en ingescand waarna deze een aantal jaren als logo van Tour de Bok heeft gediend.

logo vanaf 1996 tot 2004

In 2004 werd er een nieuw logo gemaakt met als basis het originele affiche van de Tour de Fance.

originele Tour de France affiche 2004

resultaat na wat knippen en plakken

uiteindelijke logo

Zoals je wel vaker ziet, is er ook een categorie deelnemers die vanaf het eerste uur mee spelen.
Hier volgt een overzicht van de volhouders die sinds 1992 trouw alle edities meededen aan Tour de Bok.

Bob Degeling
Berend-Jan van Dijk
Pieter Kofman
Jan Smith
Alle Wijsenbach

Hier volgt een overzicht van de ereplaatsen individueel:

Jaartal1e Plaats2e Plaats3e Plaats
1992Jan SmithAlle WijsenbachHenk-Jan Bok
1993
Herman HulstJan Paul DegelingAlle Wijsenbach
1994
Jan SmithHarriët RoosendaalRené Post
1995
Harriët RoosendaalWil LippensBob Degeling
1996
Thea v/d RuitKoen AppeloBob Degeling
1997
Gerrit PostSascha KofmanCor Klouwers
1998
Alle WijsenbachElly LubFrits v/d Horst
1999
Remco BroerChantal DeenKoen Appelo
2000
Koen AppeloRick MillenaarCor Groot
2001
Esther PostCor KlouwersCorrina Smith
2002
Sascha KofmanKoen AppeloCor Klouwers
2003
Bauke v/d VeenTom WürdingerChantal Deen
2004
Emil TuytelKevin WijsenbachRonald Deen
2005
Jildou SytemaPatrick HuijsmanCorrina Smith
2006
Cor KlouwersTom WürdingerMarieke Broer
2007
Jaap LandmanSylvia de Jong - KarelGo Stavenuiter
2008
Alle WijsenbachSusan HoenselaarTon Edelenbosch
2009
Koen AppeloRonald JonasRemo Groeneveld
2010
Marjan Bedijs-van DamWerner de grootVasco Metten
2011
Remco BroerHans MolenaarJacco Baas
2012
Roy UdoAlona SharabaniWendy Pranger
2013
Bart GrootGert de jongMarco Groot
2014
Martine Appelo-KlaassenKevin FeijThai Vo
2015
Jacco BaasWillem WeelKarina Groot
2016
Harald VosSylvia de Jong - KarelTeun de Jong
2017
Rik NoormanEline TijssenRemco Broer
2018
Sarah van DijkHans ThijsJan Velema
2019
Daan VerbiestTeun de JongJan Ton
2020
Bart GrootAns Molenaar-JacobsBob Degeling
2021
Steven LubCindy FranxJohn Hoffer
2022
Bert van DijkRon KaremakerNiels Koomen
2023
Tom GrootGerbrand LubDennis van Lijnen Noomen
2024
???

Hier volgt een overzicht van de ereplaatsen teams:

Jaartal1e Plaats2e Plaats3e Plaats
2004
Enky 500TreffersDegeling Haarden en Kachels
2005
LausGroupe Le GalibierCoca Cola 4 Real Though
2006
TreffersEnky 500Afhaalchinees Do-Ping
2007
K3 PasmanDe Ron DudderiesGroupe Le Galibier
2008
Groupe Le GalibierEABersTreffers
2009
Het Vijfde WielTreffersAfhaalchinees Do-Ping
2010
RC PasmansDe Gele DriewielersTreffers
2011
TreffersKees de Broer Wit VogelDe Sjôrker
2012
EtekDe Gele DriewielersFC Pasmans
2013
Het Vijfde WielTreffersDe Gele Driewielers
2014
De Gele DriewielersRC PasmansEtek
2015
Chasse PatateRC PasmansTreffers
2016
TreffersEtekCrème de la Crème
2017
EtekCrème de la CrèmeTreffers
2018
LutjebroekChasse PatateBoven Enky
2019
Chasse PatateDe LekkerbekkenDindua V
2020
LutjebroekChasse PatateDe Bollies
2021
Crème de la CrèmeEtekDe Bollies
2022
CentenwegEnky 500Afhaalchinees Do-ping
2023
CentenwegChase PatateDindua V
2024
???

Hier volgt een overzicht van de ereplaatsen rookies:

Jaartal1e Plaats2e Plaats3e Plaats
2014
Kevin Fije [2]Thai Vo [3]Klaas Smit [10]
2015
Thai Vo [4]Ben Koens [4]Ariën Schrama [7]
2016
Mirella Leibbrand [4]Johan Botman [25]Remco Botman [25]
2017
Eline Tijssen [2]Lennard Groot [11]Marieke Pronk [22]
2018
Sarah van Dijk [1]Aveline Bakker [25]Marco Mol [36]
2019
Miranda van Oeffelen [4]Britte Ootes [30]Robert Schoutsen [40]
2020
Leen Bakker [5]Marloes Botman [7]Derwin Driven [15]
2021
Kor Bakker [17]Hans Visser [67]Derwin Driven [106]
2022
Jasper Koomen [110]Joy Broer [137]Dennis Reus [157]
2023
Dennis van Lijnen Noomen [3]Guus Busschops [15]Faith Verheek [19]
2024
???

Het getal tussen haakjes geeft de positie in het algemeen klassement aan.

In 2016 zijn er 446 deelnemers.

In 1992 zijn er 32 deelnemers.

Aantal deelnemers die wel hebben ingeschreven maar niet het inschrijfgeld hebben voldaan:

In 2021 zijn er 9 deelnemers uit de uitslag geschrapt.

In 2022 zijn er 4 deelnemers uit de uitslag geschrapt.

Grafiek met per jaar het aantal deelnemers.

In totaal hebben er 1399 deelnemers meegedaan aan Tour de Bok.

Overzicht van het aantal deelnames van het totaal aantal deelnemers aan Tour de Bok.

Grafiek met het aantal deelnames per deelnemer

In 1998 waren er 52 deelnemers meer dan in 1997.

In 2020 waren er 93 deelnemers minder dan in 2019.

Grafiek met de af/toename van deelnemers‚ ten opzichte van het jaar daarvoor

In 2005 deden er 72 nieuwe deelnemers mee.

In 2021 deden er 12 nieuwe deelnemers mee.

Grafiek met het aantal nieuwe deelnemers per jaar

Jan Smith  in 1992 en 1994.

Alle Wijsenbach  in 1998 en 2008.

Koen Appelo  in 2000 en 2009.

Remco Broer in 1999 en 2011.

Bart Groot in 2013 en 2020.

Hier onder volgt de Tour de Bok ranking te vergelijken met een medaille klassement:

De puntentelling is in 2009 gewijzigd om een betere verdeling te krijgen.
Puntentelling: 1e plaats is goed voor 10 punten, 2e plaats 4 punten en de 3e plaats levert 1 punt op.

PositieNaam1e plaats2e plaats3e plaatsPunten
1Koen Appelo22129
2Alle Wijsenbach21125
3Remco Broer2 121
4Jan Smith2  20
 Bart Groot2  20
6Cor Klouwers11216
7Sascha Kofman11 14
 Harriët Roosendaal11 14
9Jacco Baas1 111
10Martine Appelo-Klaassen1  10
 Bert van Dijk1  10
 Sarah van Dijk1  10
 Tom Groot1  10
 Herman Hulst1  10
 Rick Noorman1  10
 Jaap Landman1  10
 Steven Lub1  10
 Esther Post1  10
 Gerrit Post1  10
 Jildou Sytema1  10
 Emil Tuytel1  10
 Roy Udo1  10
 Thea v/d Ruit1  10
 Bauke v/d Veen1  10
 Daan Verbiest1  10
 Harald Vos1  10
27Sylvia de Jong-Karel 2 8
 Tom Würdinger 2 8
29Chantal Deen 115
 Teun de Jong 115
31Gert de Jong 1 4
 Jan Paul Degeling 1 4
 Kevin Fey 1 4
 Cindy Franx 1 4
 Susan Hoenselaar 1 4
 Patrick Huijsman 1 4
 Ron Karemaker 1 4
 Ronald Jonas 1 4
 Wil Lippens 1 4
 Elly Lub 1 4
 Gerbrand Lub 1 4
 Rick Millenaar 1 4
 Hans Molenaar 1 4
 Ans Molenaar-Jacobs 1 4
 Alona Sharabani 1 4
 Hans Thijs 1 4
 Eline Tijssen 1 4
 Willem Weel 1 4
 Kevin Wijsenbach 1 4
50Bob Degeling  33
51Corrina Smith  22
52Henk Jan Bok  11
 Marieke Broer  11
 Ronald Deen  11
 Ton Edelenbosch  11
 Remo Groeneveld  11
 Cor Groot  11
 Karina Groot  11
 Marco Groot  11
 John Hoffer  11
 Frits v/d Horst  11
 Niels Koomen  11
 Dennis van Lijnen Noomen  11
 René Post  11
 Wendy Pranger  11
 Go Stavenuiter  11
 Jan Ton  11
 Jan Velema  11
 Thai Vo  11

Remco Broer behaalde 689 punten in 2011.

Jan Smith had in 1994 genoeg aan 390 punten.

Jaap Klaassen 256 punten in 2002.

Cees Klein (2013), Annie Woudstra (2014), Tim Busschops (2018) en Marianne Kouwenhoven (2023) behaalden de Rode Lantaarn met 0 punten.

Winnares Sarah van Dijk had in 2018 een voorsprong van 50 punten op de nummer 2 Hans Thijs.

Het verschil tussen de winnaar van Tour de Bok en de runner-up is 1 punt.

Dit minimale verschil is al 5 keer voorgekomen:

Jaar 1e 2e
1998 Alle Wijsenbach Elly Lub
2003 Bauke v/d Veen Tom Würdinger
2008 Alle Wijsenbach Susan Hoenselaar
2012 Roy Udo Alona Sharabani.
2017 Rick Noorman Eline Tijssen

De maximale score van 60 punten was lange tijd een bijzonderheid vanaf 2004 kwam daar verandering in omdat er met steeds meer zogenaamde sprintlijsten wordt deelgenomen.

JaarEtappeNaam
…...….
20042e

Netty Dekker / Pim Strating / Arjan “Spek” de Wit

20061eGeurtje Landman-Dokter / Jan Oldejans / Rob Tuytel
 2eAlice Degeling / Geurtje Landman-Dokter / Jan Oldejans / Rob Tuytel
…...…..
20155eGeurtje Landman-Dokter
 21eCaesar Den Blanken / Nuwadee Angkapan / André Dekker
20172ePierre Zuurbier / Folkert Vis/ Richard van Goor / Arjen Klaassen / Anja Kramer/ Tim Busschops / Geurtje Landman-Dokter / Swaas Dekker
20187eArjen Klaassen /Geurtje Landman-Dokter
…...…..
20233eIrma Wijnands-Kort / Tim Busschops / Anja kramer / Annig Lub-de Vries
 7eIrma Wijnands-Kort / Annig Lub-de Vries

De onderstaande deelnemers hebben de maximale score van 59 punten behaald met een algemene lijst .

JaarEtappeNaam
…...….
20175eJorn de Jong
201812e

Jan Jong / Kevin Wijsenbach

20204e

Hans Bos

Luca Vriend haalde in 2023 het maximale aantal punten van 70 met het eindklassement.

In 2022 was het verschil  tussen de voorspelde en de werkelijke eindtijd 4 seconden

Jan Velema voorspelde 79:33:18

Jonas Vingegaard eindtijd was 79:33:20

In 2016 zijn er 50 deelnemende teams.

In 2004 en 2007 zijn er 26 deelnemende teams.

Grafiek met per jaar het aantal teams

Treffers had 3150 punten in 2011.

Crème de la Crème had 2172 punten in 2021.

De DSB-groep had 2260 punten in 2022.

Yaap-Yum had 232 punten in 2010.

Treffers had in 2011 een voorsprong van 181 punten op de nummer 2 Kees de Broer Wit Vogel.

Treffers had in 2006 een voorsprong van 3 punten op de nummer 2 Enky 500.

Remco Broer winnaar in 2011 haalde 689 punten voor Treffers.

Cees Klein haalde in 2011 voor Yaap-Yum 3 punten.

Rookies zijn deelnemers die voor de eerste en / of tweede keer deelnemen aan Tour de Bok.

In 2016 zijn er 103 rookies.

In 2020 zijn er 19 rookies.

Grafiek met per jaar het aantal rookies

Sarah van Dijk had 652 punten in 2018.

​Annig Lub – de Vries had 3 punten​ in ​ 2015 .

Sarah van Dijk behaald de 1e plaats van Tour de Bok in 2018.